Niekaralność dla Ukraińców

Zostałeś skazany na Ukrainie i potrzebujesz zaświadczania o niekaralności w Polsce ? Żaden problem tutaj je uzyskasz.

Skazany w swoim kraju Ukrainiec bez trudu uzyska zaświadczenie o niekaralności w Polsce.

W Krajowym Rejestrze Karnym są tylko dane o orzeczeniach wydanych na terenie Unii.

Dokument z KRK zawiera informacje m.in. o wyrokach skazujących wydanych przez sądy polskie lub innych państw Unii Europejskiej na obszarze której obowiązuje ECRIS (European Criminal Records Information System), zawierający dane z rejestrów karnych państw członkowskich UE. Dzięki temu np. informacja o skazaniu obywatela polskiego przez sąd francuski znajdzie się w polskim rejestrze karnym.

Problem w tym, że wymaganie dostarczenia zaświadczenia z KRK od obywatela Ukrainy (jak i innych krajów spoza UE) mija się z celem.

Aby uwzględniać informacje z krajów spoza UE, Polska musiałaby podpisać z nimi dwustronne porozumienie. Umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych zawiera przepisy umożliwiające uzyskiwanie informacji na temat karalności, ale tylko na potrzeby postępowania karnego. A więc dopiero wówczas, gdy przeciwko jakiemuś obywatelowi Ukrainy prowadzone byłoby postępowanie, to sąd lub prokurator może wystąpić do ukraińskiego rejestru karnego o przekazanie takich informacji.

To sprawia, że uzyskane w Polsce zaświadczenie o niekaralności obywatela ukraińskiego jest kompletnie niemiarodajne. Oznacza to, że polski dokument będzie poświadczał niekaralność osoby, która na Ukrainie mogła być skazana wielokrotnie.

 


Zostaw komentarz

Więcej w eKRK niekaralność, krajowy rejestr karny, niekaralność, rejestr karny, skazany
Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie publikacji w Dzienniku Gazety Prawnej

W związku z publikacją „Dziennika Gazety Prawnej” z 16 sierpnia 2017 r. o rzekomych planach likwidacji przedawnienia karalności wszystkich zbrodni...

Zamknij
?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193