Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie publikacji w Dzienniku Gazety Prawnej

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z publikacją „Dziennika Gazety Prawnej” z 16 sierpnia 2017 r. o rzekomych planach likwidacji przedawnienia karalności wszystkich zbrodni zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wolności Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że informacje te są nieścisłe – wyłączenie instytucji przedawnienia mogłoby dotyczyć tylko najcięższych przestępstw popełnionych na tle seksualnym przeciwko zdrowiu i życiu.
W ministerstwie toczą się obecnie koncepcyjne prace nad zmianami przepisów Kodeksu karnego. Jedną z rozpatrywanych propozycji jest m.in. wyłączenie instytucji przedawnienia w przypadku zabójstwa w związku ze zgwałceniem zagrożonego karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Szczegóły prac koncepcyjnych nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego w tym zakresie przedstawił w Sejmie 21 lipca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł w odpowiedzi na interpelację nr 13370 (interpelacja poseł Moniki Wielichowskiej z 28 czerwca 2017 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych w części szczególnej Kodeksu karnego, mających na celu zaostrzenia odpowiedzialności za przestępstwa popełnione na tle seksualnym).

W odpowiedzi tej wiceminister Marcin Warchoł przedstawił m.in. analizowany obecnie w ministerstwie pomysł „wprowadzenia kwalifikowanego typu przestępstwa zgwałcenia, gdzie okoliczność wpływającą na zaostrzenie odpowiedzialności karnej stanowić ma następstwo w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci ofiary”. Wyłączenie instytucji przedawnienia mogłoby dotyczyć tego typu kategorii przestępstw.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości 


Zostaw komentarz

Więcej w krajowy rejestr karny, krk, przedawnienie, rejestr skazanych
Wzór zapytania o niekaralność dla firmy

Wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym* z Krajowego Rejestru Karnego

Zamknij
?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193