×
>Zamówienie<
;
×
>>Zamówienie<<
;
×
>>>Zamówienie<<<

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny
– OnLine 24h* – eKRK

Tylko oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Dokumenty posiadają pieczęcie sądowe oraz podpis urzędnika. Dokumenty są w pełni uznawane przez pracodawców, instytucje, urzędy.

Wybierz dokument aby uzyskać oświadczenie o niekaralności

Masz pytania – zapoznaj się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi pozyskania dokumentu z KRK  

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

np: Jan Kowalski
 
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie o niekaralności
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby fizycznej
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego dla nauczycieli

karta nauczyciela
 
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
- art 10 ustawy - Karta Nauczyciela
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby fizycznej
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

np: sp z o.o.
 
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie o niekaralności dla firmy - nie dotyczy działalności gospodarczej
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla podmiotu zbiorowego
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Request for information about the person with KRK

for a foreigner
 
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego dla cudzoziemca
- oświadczenie o niekaralności
 • Download the power of attorney to KRK for foreigner
 • Send the signed power of attorney Courier

 

wszystkie oddziały krajowego rejestru karnego w kraju
wypełnij formularz
opłać zamówienie
pełnomocnictwo
zapoznaj się z regulaminem rejestryonline.pl
 

Dzięki rejestryonline.pl można bez żadnego problemu zamówić zapytanie o niekaralność i przedstawić je np:, pracodawcy lub do przetargu.

KRK – Krajowy Rejestr Karny to rejestr, którego zadaniem jest prowadzenie aktualnej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane sś w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 • poszukiwanych listem gończym, tymczasowo aresztowanych,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Masz pytania – zapoznaj się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi pozyskania dokumentu z KRK  


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość