Raport z BIG Biur Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej

Informacja o zadłużeniach z Biur Informacji Gospodarczej

Biura Informacji Gospodarczej tzw BIG’i

Raport płatniczy z BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG
Raport płatniczy z BIG Krajowy Rejestr Długów KRD
Raport płatniczy z BIG Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT

Biura Informacji Gospodarczej to podmioty, których zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie informacji na temat firm i osób oraz ich zadłużenia. Każda osoba mająca problem ze spłatą np. rat pożyczki czy opłacenia faktury może zostać wpisana do któregoś z w/w BIG’ów przez wierzyciela. W takim momencie, dany konsument lub firma chcąc starać się o pozyskanie wsparcia finansowego np. kredytu, pożyczki lub zakupu na raty może mieć problem z jego uzyskaniem a nawet go nie otrzymać.

W Polsce istnieje 5 Biur Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, aby mieć wiarygodny obraz sytuacji finansowej, powinieneś/aś wybrać raport ze wszystkich BIGów. To że podmiot nie jest wpisany np. do KRD nie oznacza że nie figuruje np. w Infomonitor i odwrotnie.


Wpisz czego szukasz

Przegladaj na komórce | tablecie

?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193