Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

To informacja ze wszystkich Urzędów Skarbowych w Kraju

Tylko oryginalne dokumenty z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych wydawane przez Ministerstwo Finansów

Wniosek o wydanie wypisu z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot jest wpisany do Rejestru Zastawów Skarbowych
- CRZS

Wniosek o sprawdzenie ruchomości / prawa majątkowego w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot posiada zastawioną daną ruchomość lub prawo majątkowe w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych
- CRZS

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego. Warto skorzystać z niego m.in. przed zakupem ruchomości.

Urząd Skarbowy, chcąc zyskać ochronę na wypadek niewypłacalności podatnika, ma prawo ustanowić zastaw skarbowy na ruchomych składnikach jego majątku. Obciążone mogą być rzeczy, a także zbywalne prawa majątkowe będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność. W ten sposób zabezpiecza się spłatę zaległości podatkowych stanowiących dochód Skarbu Państwa.

Wniosek o wydanie wypisu z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot jest wpisany do Rejestru Zastawów Skarbowych
- CRZS

Wniosek o sprawdzenie ruchomości / prawa majątkowego w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot posiada zastawioną daną ruchomość lub prawo majątkowe w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych
- CRZS

Więcej w CRZS, rejestr zastawów, rejestr zastawów skarbowych, zastaw rejestrowy
Rejestr Zastawów Sądowych

– OnLine 24h*

Zamknij
?>