Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

To informacja ze wszystkich Urzędów Skarbowych w Kraju

Tylko oryginalne dokumenty z Rejestru Zastawów Skarbowych wydawane przez Ministerstwo Finansów

Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych – sprawdź czy jesteś wpisany/a do RZS

Sprawdź czy dany podmiot jest wpisany do Rejestru Zastawów Skarbowych
- CRZS

Wniosek o sprawdzenie ruchomości (np: samochodu, maszyny) / prawa majątkowego w Rejestrze Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot (firma albo osoba) posiada zastawioną daną ruchomość lub prawo majątkowe w Rejestrze Zastawów Skarbowych
- CRZS

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (od lipca 2017 Rejestrze Zastawów Skarbowych) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego. Warto skorzystać z niego m.in. przed zakupem ruchomości.

Urząd Skarbowy, chcąc zyskać ochronę na wypadek niewypłacalności podatnika, ma prawo ustanowić zastaw skarbowy na ruchomych składnikach jego majątku. Obciążone mogą być rzeczy, a także zbywalne prawa majątkowe będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność. W ten sposób zabezpiecza się spłatę zaległości podatkowych stanowiących dochód Skarbu Państwa.

Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot (firma albo osoba) jest wpisany do Rejestru Zastawów Skarbowych
- CRZS

Wniosek o sprawdzenie ruchomości (np: samochodu, maszyny) / prawa majątkowego w Rejestrze Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot (firma albo osoba) posiada zastawioną daną ruchomość lub prawo majątkowe w Rejestrze Zastawów Skarbowych
- CRZS

Więcej w centralny rejestr zastawów skarbowych, CRZS, rejestr zastawów, rejestr zastawów skarbowych, rzs, zastaw rejestrowy
Rejestr Zastawów Sądowych

- OnLine 24h*

Zamknij
?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193