×
>Zamówienie<
;
×
>>Zamówienie<<
;
×
>>>Zamówienie<<<

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

To informacja ze wszystkich Urzędów Skarbowych w Kraju

Tylko oryginalne dokumenty z Rejestru Zastawów Skarbowych wydawane przez Ministerstwo Finansów

Wniosek o wydanie wypisu z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot jest wpisany do Rejestru Zastawów Skarbowych
- CRZS

Wniosek o sprawdzenie ruchomości / prawa majątkowego w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot posiada zastawioną daną ruchomość lub prawo majątkowe w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych
- CRZS

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (od lipca 2017 Rejestrze Zastawów Skarbowych) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego. Warto skorzystać z niego m.in. przed zakupem ruchomości. Urząd Skarbowy, chcąc zyskać ochronę na wypadek niewypłacalności podatnika, ma prawo ustanowić zastaw skarbowy na ruchomych składnikach jego majątku. Obciążone mogą być rzeczy, a także zbywalne prawa majątkowe będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność. W ten sposób zabezpiecza się spłatę zaległości podatkowych stanowiących dochód Skarbu Państwa.

Wniosek o wydanie wypisu z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot jest wpisany do Rejestru Zastawów Skarbowych
- CRZS

Wniosek o sprawdzenie ruchomości / prawa majątkowego w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych

Sprawdź czy dany podmiot posiada zastawioną daną ruchomość lub prawo majątkowe w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych
- CRZS


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w centralny rejestr zastawów skarbowych, CRZS, rejestr zastawów, rejestr zastawów skarbowych, rzs, zastaw rejestrowy
Zamknij