Wzór zapytania o niekaralność dla firmy

Wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym* z Krajowego Rejestru Karnego

Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

Podmiotem zbiorowym są “firmy, organizacje, stowarzyszenia wpisane do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli nie wiesz czy w myśl ustawy jesteś podmiotem zbiorowym oraz czy jesteś wpisany/a do KRS kliknij tutaj i sprawdź.

Wzór zapytania dla podmiotu zbiorowego, np: spółki

wzór wniosku-zapytania do KRK dla podmiotu zbiorowego

 


Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w ekrk, krajowy rejestr karny, krk, oświadczenie o niekaralności dla podmiotu zbiorowego, wzór zapytania o niekaralność dla spółki
Wzór zapytania o niekaralność

Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Zamknij