Krajowy Rejestr Karny


Чи ви були засуджені в Україні, і вам потрібен сертифікат кримінального переслідування в Польщі? Ніякої проблеми тут ви їх не отримуєте.

Засуджений у власній країні, Україна зможе легко отримати свідоцтво про безкарність у Польщі.

“Czytaj dalej”

Zostałeś skazany na Ukrainie i potrzebujesz zaświadczania o niekaralności w Polsce ? Żaden problem tutaj je uzyskasz.

Skazany w swoim kraju Ukrainiec bez trudu uzyska zaświadczenie o niekaralności w Polsce.

“Czytaj dalej”


Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

“Czytaj dalej”


krk krajowy rejestr karny logo

Obecnie przebywam zagranicą, czy i w jaki sposób mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Tak. Wniosek można złożyć poprzez internet na stronie https://rejestryonline.pl/zapytanie-o-udzielenie-informacji-o-osobie-krk/ poprzez system eKRK – rejestryonline.pl. Składając wniosek poprzez w/w serwis www nie musisz posiadać podpisu elektronicznego czy zaufanego profilu ePUAP.

“Czytaj dalej”

Wniosek o zatarcie skazania w Krajowym Rejestrze Karnym

Co do zasady zatarcie skazania następuje na mocy prawa po upływie czasu określonego przepisach. Tak więc aby zatarcie skazania nastąpiło nie trzeba nic robić, bowiem sąd sam wymaże kartotekę.

“Czytaj dalej”

W celu wyeliminowania trwałego charakteru następstw skazania ustawodawca przewidział instytucje zatarcia skazania.

“Czytaj dalej”

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu

. Pijarska 3 Nowy Sącz
33-300
“Czytaj dalej”

Wpisz czego szukasz

?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193