Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Wniosek o zatarcie skazania w Krajowym Rejestrze Karnym

Co do zasady zatarcie skazania następuje na mocy prawa po upływie czasu określonego przepisach. Tak więc aby zatarcie skazania nastąpiło nie trzeba nic robić, bowiem sąd sam wymaże kartotekę.

“Czytaj dalej”

W celu wyeliminowania trwałego charakteru następstw skazania ustawodawca przewidział instytucje zatarcia skazania.

“Czytaj dalej”

Co oznacza warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania oznacza rezygnację z ukarania sprawcy przestępstwa na rzecz poddania go próbie, przy czym ostateczna rezygnacja ze skazania następi wówczas, gdy sprawca w ustalonym dla niego okresie próby swoim zachowaniem nie dał podstaw do podjęcia postępowania. O warunkowym umorzeniu postępowania orzeka sąd wyrokiem.

“Czytaj dalej”

Wpisz czego szukasz

?>