Co to jest Rejestr Zastawów Skarbowych ?

Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego.

Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym, tzn. że Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) może zaspokoić się z przedmiotu zastawu bez względu na zmianę właściciela obciążonej rzeczy lub uprawnionego z tytułu istniejącego prawa i przed wierzycielami osobistymi zastawcy.

Zastaw rejestrowy obejmuje swym zakresem przedmiotowym:

  • wszystkie rzeczy ruchome stanowiące własność podatnika oraz współwłasność łączną podatnika i jego małżonka
  • oraz zbywalne prawa majątkowe.

Zanim dokonasz zakupu jakiejkolwiek ruchomości której wartość przekracza 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złoty) sprawdź ją w CRZS – Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych oraz RZS – Rejestrze Zastawów Sądowych

Pobierz dokument

Wniosek o wydanie wypisu z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

.

Zostaw komentarz

Więcej w centralny rejestr zastawów skarbowych, CRZS, zastaw, zastaw rejestrowy
Formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych

formularz wzór instrukcja dostęp OnLine DW-1   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine DW-2   plik...

Zamknij
?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193