Rejestr Zastawów przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Zastaw sądowy może być ustanowiony tylko w stosunku do rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych.

“Czytaj dalej”


Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego.

Zastaw jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym, tzn. że Skarb Państwa (jednostka samorządu terytorialnego) może zaspokoić się z przedmiotu zastawu bez względu na zmianę właściciela obciążonej rzeczy lub uprawnionego z tytułu istniejącego prawa i przed wierzycielami osobistymi zastawcy.

“Czytaj dalej”


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

Plac Żołnierza Polskiego 16 Szczecin
70-952

“Czytaj dalej”


Sąd Rejonowy w Rzeszowie

IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

gen. J. Kustronia 4 Rzeszów
35-303

“Czytaj dalej”


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

Grochowe Łąki 6 Poznań
61-752

“Czytaj dalej”


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

Pomorska 37 Łódź
90-203

“Czytaj dalej”


Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 Świdnik
21-040

“Czytaj dalej”


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

VII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów

Przy Rondzie 7 Kraków
30-966

“Czytaj dalej”


Wpisz czego szukasz

?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193