Jak opisać przedmiot w Rejestrze Zastawów

Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu. Dotyczy uzyskania informacji z Rejestru Zastawów

Jeżeli po zapoznaniu się z poniższym katalogiem pojawią się pytania, prosimy o kontakt email lub telefoniczny 22 123 5583
telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

Dział A

Rzeczy ruchome

NUMER POZYCJI KATALOGU A 1

Nazwa przedmiotu Samochód osobowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – samochodów osobowych
Nazwa cechy
B Numer rejestracyjny
E Numer silnika
F Numer nadwozia

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (B, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 2

Nazwa przedmiotu Samochód ciężarowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – samochodów ciężarowych
Nazwa cechy
B Numer rejestracyjny
E Numer silnika
F Numer nadwozia

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (B, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 3

Nazwa przedmiotu Autobus
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – autobusów
Nazwa cechy
B Numer rejestracyjny
E Numer silnika
F Numer nadwozia lub podwozia

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (B, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 4

Nazwa przedmiotu Motocykl
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – motocykli
Nazwa cechy
B Numer rejestracyjny
E Numer ramy
F Numer silnika

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (B, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 5

Nazwa przedmiotu Ciągnik
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) – ciągników
Nazwa cechy
B Numer nadwozia
E Numer silnika

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (B, E) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 6

Nazwa przedmiotu Pojazd szynowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) – szynowych, np. tramwajów, drezyn
Nazwa cechy
C Numer nadwozia
F Numer silnika

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (C, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 7

Nazwa przedmiotu Motorower
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych – motorowerów
Nazwa cechy
B Numer ramy
C Numer silnika

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (B, C) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 8

Nazwa przedmiotu Przyczepa, naczepa
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przyczep i naczep
Nazwa cechy
C Numer podwozia
F Masa własna lub ładowność

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Wszystkie cechy (C, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 9

Nazwa przedmiotu Pojazd wolnobieżny
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów wolnobieżnych i silnikowych maszyn budowlanych
Nazwa cechy
C Numer podwozia
D Numer silnika

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C, D) według danych z dokumentu ewidencyjnego (rejestracyjnego), dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej umieszczonej na pojeździe.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 10

Nazwa przedmiotu Inny pojazd silnikowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych pojazdów silnikowych niż wymienione w pozycjach od A-1 do A-9
Nazwa cechy
C Numer podwozia
D Numer silnika

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C, D) według danych z dokumentu ewidencyjnego (rejestracyjnego), dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej umieszczonej na pojeździe.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 11

Nazwa przedmiotu Statek morski nie wpisany do rejestru
okrętowego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami morskimi nie wpisanymi do rejestru okrętowego
Nazwa cechy
C Numer rejestrowy

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 12

Nazwa przedmiotu Statek rybacki nie wpisany do rejestru
okrętowego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami rybackimi nie wpisanymi do rejestru okrętowego
Nazwa cechy
C Numer rejestrowy

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 13

Nazwa przedmiotu Statek żeglugi śródlądowej
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami żeglugi śśródlądowej
Nazwa cechy
C Numer rejestrowy

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 14

Nazwa przedmiotu Statek sportowy, turystyczny
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących łodziami sportowymi bądź  turystycznymi
Nazwa cechy
C Numer rejestrowy

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 15

Nazwa przedmiotu Inny statek morski, łódźŸ
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących innymi statkami lub łodziami
Nazwa cechy
C Numer rejestrowy

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 16

Nazwa przedmiotu Inne urządzenia pływające
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych urządzeń pływających niż określone w pozycjach od A-11 do A-15
Nazwa cechy
C Numer rejestrowy

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 17

Nazwa przedmiotu Samolot
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych będących samolotami, np. samolot odrzutowy
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 18

Nazwa przedmiotu Śmigłowiec / Wiropłat / Wiatrakowiec
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego będących śmigłowcami, wiropłatami, wiatrakowcami
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 19

Nazwa przedmiotu Szybowiec / Motoszybowiec
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych będących szybowcami lub motoszybowcami
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 20

Nazwa przedmiotu Balon
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego będących balonami (z wyjątkiem balonów bez załogi)
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 21

Nazwa przedmiotu Spadochron osobowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do sprzętu lotniczego będącego spadochronami osobowymi
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 22

Nazwa przedmiotu Silnik lotniczy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do silników lotniczych
Nazwa cechy
C Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 23

Nazwa przedmiotu Wyciągarka / Œciągarka
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do sprzętu lotniczego będącego wyciągarkami lub ściągarkami
Nazwa cechy
C Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (C) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 24

Nazwa przedmiotu Inne kategorie statków powietrznych i sprzętu lotniczego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego nie wymienionego w pozycjach od A-17 do A-23
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 25

Nazwa przedmiotu Sprzęt AGD
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem AGD
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 26

Nazwa przedmiotu Sprzęt audio-video lub fotograficzny
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem audio-video lub fotograficznym
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. C 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 27

Nazwa przedmiotu Sprzęt elektrotechniczny
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem elektrotechnicznym z wyłączeniem narzędzi elektrycznych i pneumatycznych
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. K 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 28

Nazwa przedmiotu Sprzęt telekomunikacyjny
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem telekomunikacyjnym
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 29

Nazwa przedmiotu Kopiarka
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń – kopiarek
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 30

Nazwa przedmiotu Komputer, sprzęt komputerowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących komputerami, sprzętem komputerowym
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 31

Nazwa przedmiotu Narzędzie elektryczne, pneumatyczne
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących narzędziami elektrycznymi lub pneumatycznymi
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 32

Nazwa przedmiotu Inna maszyna lub urządzenie
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych maszyn i urządzeń niż wymienione w pozycji od A-25 do A-31
Nazwa cechy
E Numer fabryczny

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu: 
Cecha E – Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 33

Nazwa przedmiotu Ssaki
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do zwierząt hodowlanych (z wyjątkiem zwierząt dzikich w stanie wolnym) będących ssakami
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 34

Nazwa przedmiotu Ptaki
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do zwierząt hodowlanych (z wyjątkiem zwierząt dzikich w stanie wolnym) będących ptakami
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 35

Nazwa przedmiotu Inne zwierzę
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych zwierząt (w tym także zwierząt dzikich hodowanych przez człowieka) niż wymienione w pozycjach od A-33 do A-34
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 36

Nazwa przedmiotu Dobro kultury wpisane do rejestru zabytków
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków
Nazwa cechy
D Numer w rejestrze zabytków


Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha D – Należy podać pod jakim numerem dobro zostało wpisane do rejestru zabytków.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 37

Nazwa przedmiotu Dzieło sztuki
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dzieł sztuki
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 38

Nazwa przedmiotu Zboże
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – zbóż
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 39

Nazwa przedmiotu Warzywa
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – warzyw
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 40

Nazwa przedmiotu Owoce
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – owoców
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 41

Nazwa przedmiotu Inne płody rolne
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych płodów rolnych nie wymienionych w poz. od A-38 do A-40
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 42

Nazwa przedmiotu Biżuteria
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do kamieni szlachetnych, kruszców szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 43

Nazwa przedmiotu Rzeczy inne powstałe w technicznym procesie produkcji
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do rzeczy przyszłych, powstałych w technicznym procesie produkcji
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU A 44

Nazwa przedmiotu Pożytki naturalne rzeczy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do rzeczy przyszłych – pożytków naturalnych rzeczy
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Dział B

ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ
GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY

NUMER POZYCJI KATALOGU B 1

Nazwa przedmiotu Mienie ruchome przedsiębiorstwa

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr przedsiębiorstwa będących:

  • środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, np. maszyny (park maszynowy), zespoły urządzeń, linie technologiczne,
  • wyposażenie biur, środki transportowe, dobra niematerialne pod warunkiem, że ich “właścicielem” jest zastawca
  • środkami obrotowymi (wszystkie inne przedmioty oprócz środków trwałych) pod warunkiem, że ich “właścicielem” jest zastawca
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU B 2

Nazwa przedmiotu Mienie ruchome gospodarstwa rolnego

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr gospodarstwa rolnego będących:

  • inwentarzem ruchomym, martwym
  • inwentarzem ruchomym, żywym
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU B 3

Nazwa przedmiotu Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był
zmienny
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych zbiorów rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby ich skład był zmienny niż opisane w pozycjach od B-1 do B-2
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Dział C

WSPÓŁWŁASNOŒĆ UŁAMKOWA RZECZY RUCHOMEJ ORAZ WSPÓLNOŒĆ
PRAW (UDZIAŁY)

NUMER POZYCJI KATALOGU C 1

Nazwa przedmiotu Udział we współwłasności rzeczy ruchomej
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się tylko wtedy, gdy w umowie zastawniczej przyjęto, jako przedmiot zastawu, udział we współwłasności a nie rzecz ruchomą
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU C 2

Nazwa przedmiotu Udział w spadku
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się tylko wtedy, gdy strony w umowie zastawniczej przyjęły, że przedmiotem zastawu jest prawo majątkowe w postaci udziału w spadku
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Dział D

WIERZYTELNOŒCI I PRAWA PRZYSZŁE

NUMER POZYCJI KATALOGU D 1

Nazwa przedmiotu Wierzytelność
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do: wierzytelności pieniężnych, niepieniężnych z oznaczonego stosunku umownego, innych wierzytelności
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU D 2

Nazwa przedmiotu Inne prawo względne
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do praw względnych, praw kształtujących (opcji, praw poboru) oraz praw przyszłych
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Dział E

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

NUMER POZYCJI KATALOGU E 1

Nazwa przedmiotu Prawo z patentu
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu patentu
Nazwa cechy
C Numer patentu

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha C – Numer rejestrowy patentu nadany przez Urząd Patentowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 2

Nazwa przedmiotu Prawo z rejestracji wzoru użytkowego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu rejestracji wzoru użytkowego
Nazwa cechy
C Numer świadectwa ochronnego


Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha C – Numer rejestrowy śświadectwa ochronnego nadany przez Urząd Patentowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 3

Nazwa przedmiotu Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu rejestracji wzoru zdobniczego
Nazwa cechy
C Numer świadectwa ochronnego

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha C – Numer rejestrowy świadectwa ochronnego nadany przez Urząd Patentowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 4

Nazwa przedmiotu Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu topografii układu scalonego
Nazwa cechy
C Numer rejestracyjny

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha C – Numer rejestrowy nadany przez Urząd Patentowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 5

Nazwa przedmiotu Prawo z rejestracji znaku towarowego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu znaku towarowego
Nazwa cechy
C Numer świadectwa ochronnego

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha C – Numer rejestrowy nadany przez Urząd Patentowy.

Dział F

PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

NUMER POZYCJI KATALOGU F 1

Nazwa przedmiotu Weksel
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do weksli własnych, weksli trasowanych
Należy podać dane właściciela przedmiotu

NUMER POZYCJI KATALOGU F 2

Nazwa przedmiotu Obligacja niezdematerializowana
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do obligacji imiennych, obligacji na okaziciela
Nazwa cechy
E Seria i numer obligacji

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać serię i numer zgodnie z treścią dokumentu obligacyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 3

Nazwa przedmiotu Papier wartościowy znajdujący się w publicznym obrocie
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do obligacji, akcji, świadectw udziałowych powszechnych i rekompensacyjnych
Nazwa cechy
C Numer kolejny oraz seria papierów wartościowych

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha C – Należy podać serię i numer papieru wartościowego – zgodnie z treścią świadectwa depozytowego.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 4

Nazwa przedmiotu Akcja niezdematerializowana
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do akcji niezdematerializowanych, imiennych i na okaziciela
Nazwa cechy
E Seria i numery akcji

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha E – Należy podać serię i numer zgodnie z treścią dokumentu akcyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 5

Nazwa przedmiotu ŒŚwiadectwa udziałowe niezdematerializowane
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do świadectw udziałowych niezdematerializowanych, powszechnych
Nazwa cechy
D Numer świadectwa
E Liczba świadectw obciążonych zastawem

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha D – Należy podać numer zgodnie z treścią świadectwa.
Cecha E – Należy podać liczbę świadectw obciążonych zastawem.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 6

Nazwa przedmiotu Inny papier wartościowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do konosamentów, dowodów składowych, bonów i innych papierów wartościowych
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Dział G

UDZIAŁY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ

NUMER POZYCJI KATALOGU G 1

Nazwa przedmiotu Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Dział H

INNE PRZEDMIOTY NIŻ TE, DLA KTÓRYCH ZASADY OPISU
ZOSTAŁY ZAWARTE W DZIAŁACH A-G

NUMER POZYCJI KATALOGU H 1

Nazwa przedmiotu Inny przedmiot zastawu rejestrowego
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych przedmiotów zastawu rejestrowego niż opisane w działach A-G
Należy podać dane właściciela przedmiotu

Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w rejestr zastawów, rejestr zastawów sądowych, sąd rejestrowy
Wniosek o wydanie wypisu z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Zamknij