×
>Zamówienie<
;
×
>>Zamówienie<<
;
×
>>>Zamówienie<<<

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK – Request for information about a person from KRKZapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego o obcokrajowcu | cudzoziemcu
Request for information about a person from the National Criminal Register of foreigner

Oświadczenie o niekaralności - Statement of good conduct

Masz pytania – zapoznaj się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi pozyskania dokumentu z KRK  

dokumenty KRK ze wszystkich sądów w kraju
wypełnij formularz zamówienia
opłać zamówienie za oświadczenie o niekaralności
pamiętaj o pełnomocncitwie
zapoznaj się z regulaminem serwisu
   Zapoznaj się z procedurą pozyskania dokumentu z KRK pokaz
Cena zmienia się automatycznie w zleżności od wybranych opcji.
Końcowa kwota uzależniona jest od opcji które zostana wybrane w formularzu zamówienia.


Zamawiam zaświadczenie z KRK (I order a certificate of KRK)

| podaj ilość sztuk (quantity)

Dane osobowe - muszą być wypełnione wszystkie pola
(Personal data - must be completed in all fields)

You are currently in : United States
ATTENTION ! !
Information for people staying outside of Poland, using the registeronline.pl website
If you don't have a Polish keyboard, use 'haracter Map' on your computer. Małgorzata, Paweł, Kościelisko, Kraków it's not the same as Malgorzata, Pawel, Koscielisko, Krakow. his is important and may cause difficulties in issuing the document and an additional fee.
You can also select a letter below, copy and paste into the form

Rodzaj dokumentu tożsamości (np. paszport):
Type of identity document (eg. Passport):

Numer paszportu / innego dokumentu tożsamości:
Passport number / other identity document:

Nazwisko rodowe:
Family name:

Obecne nazwisko (w tym przybrane):
The current name (including adoptive):

Twoje imiona:
Your name:

Imię ojca:
Father's name:

Imię matki:
Mother's name:

Nazwisko rodowe matki:
Mother's maiden name:

Twoja data urodzenia:
your birthdate:(dd.mm.yyyy)

Miejscowość urodzenia:
Place of birth:

Obywatelstwo:
Citizenship:

Adres obecnego zamieszkania (nie zameldowania):
Address:

Kraj:
Country:

Kod pocztowy
Postal Code:

Miejscowość
Place:

Ulica
Street:

Numer
Number:

numer lokalu
apartment number:

E-mail:
Telefon Komórkowy
Phone:

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
The kind of data that are to be the subject of information about a person:

Pełnomocnictwo
Power of attorney

Do pobrania zaświadczenia niezbędne jest pełnomocnictwo które zostanie wygenerowane w kolejnym kroku zamówienia oraz przyjdzie do Ciebie na e-mail. Podpisane lecz nie wypełnione pełnomocnictwo musisz odesłać do rejestryonline.pl w formie papierowej. Możesz zamówić kuriera aby odebrał od Ciebie dokument (Kurier zostanie nadany na wyżej podany adres zamieszkania - Tylko na terenie Polski).
Download the certificate is necessary power of attorney. You can order the courier that you received from the document (Only in Poland).
Wzór pełnomocnictwa otrzymasz na email (lub możesz skorzystać z tego linku jeżeli e-mail nie dojdzie lub go usuniesz
The form of Power of attorney will receive an e mail (or you can use this link if e-mail does not come, or you delete it

Opcje dodatkowe
Additional options

Czy chcesz abyśmy przetłumaczyli pozyskany dokument z KRK ?
Do you want us to translate a document obtained from KRK?
Czy chcesz nadać apostile lub legalizację (MSZ) oświadczeniu z KRK ?
Do you want to give Apostille or legalization statement KRK?


Rodzaj wysyłki

list polecony priorytet (Poczta) - dokument oryginalny - forma papierowa *
Kurier - dokument oryginalny - forma papierowa*
e-mail (dokument pdf) - skan oryginału
e-mail + list - (dokument pdf.) skan oryginału oraz list polecony priorytet
e-mail + kurier - (dokument pdf.) skan oryginału oraz kurier


Dane do F VATDane do wysyłki

Państwo przeznaczenia, podaj jeśli inne niż Polska:
Country of destination if other than Poland:

Jeżeli wybrałeś/aś międzynarodową przesyłkę kurierem to w kolejnym kroku opłata zwiększy się o koszty dostarczenia przesyłki poza Polskę, które wynoszą 300 zł2
Nazwa lub Imię i Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer:
Lokal:
Jeżeli przesyłka ma trafić do kogoś innego / innego podmiotu, osoby lub urzędu,
poniżej możesz wpisać dodatkową informację w formie wkładki do koperty.
Do zapłaty


do zapłaty

Cena zmienia się wraz z wyborem opcji w formularzu i jest składową opłat sądowych, urzędowych, usługi, kosztów wysyłki, podatku VAT. Ostateczna cena pojawi się w kroku drugim zamówienia

The price changes with the choice of options in the form and is a component of court fees, official, service, shipping charges VAT

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja Regulaminu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez podmiot Mierzwa Irena MIERZWA GROUP, w celach realizacji złożonego zamówienia za pośrednictwem Serwisu rejestryonline.pl, w tym na na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz
Zapoznałem/am się z regulaminem rejestryonline.pl rozumiem go oraz akceptuję jego postanowienia.
Zapoznałem się z cennikiem usług serwisu rejestryonline.pl dostępnionym na stronie Cennik
Wyrazam zgodę na rozpoczecie usługi przed terminem odstąpienia od umowy (14 dni - 2022-02-08) regulamin. Oraz przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy
Wyrazam zgodę iż z uwagi na istotę usług świadczonych w serwisie www, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy o usługi rejestryonline.pl jako umowy zawieranej na odległość, albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (zawierająca indywidualne cechy oraz dane), w tym wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (specyfikacja zamówienia), służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych o karalności lub nie karalności przez podmiot Mierzwa Irena MIERZWA GROUP, w celach realizacji złożonego za pośrednictwem Serwisu rejestryonline.pl zamówienia w przedmiocie uzyskania w moim imieniu informacji z PI KRK, USC, w tym na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia.
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w serwisie rejestryonline.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj

Wpisz czego szukasz

Pomoc | Konsultant | Kontakt

Potrzebujesz pomocy, masz pytania?

Biuro obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Informujemy, iż w trosce o jak najlepszą jakość usług, świadczonych przez rejestryonline.pl rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.

Masz problem z dodzwonieniem się ?
wyślij email

Przegladaj na komórce | tablecie

100% pewności

gwarancja wiarygodności informacji z KRS
oryginalne dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
gwarancja jakości usług
najleprza cena usługi
zadowoleni Klienci

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w criminal record, ekrk, krk, National criminal record, oświadczenie o niekaralności
Zamów kuriera

Zamów Kuriera po dokumenty. Kurier przyjedzie do Ciebie i odbierze niezbędną dokumentację. celem realizacji złożonego zamówienia. Zanim jednak skorzystasz z...

Zamknij