Notarialne uwierzytelnienie dokumentów

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych, niezbędne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu lub wyciągu z dokumentów


Zdarzają się sytuacje w których nie zawsze można udostępnić urzędowi oryginały posiadanych dokumentów, np. z powodu posiadania tylko jednego egzemplarza.
Sposobem na tego rodzaju sytuację jest dostarczenie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Kto zatem może poświadczyć / uwierzytelnić taki dokument?

Co do zasady, przyjmuje się, iż poświadczenia za zgodność z oryginałem zwanego również uwierzytelnieniem, może dokonać:

  • radca prawny oraz adwokat, lecz tylko w sprawie co do której udzielono mu pełnomocnictwa jako reprezentującego interesy klienta;
  • osoba, która taki dokument sporządziła. A więc potwierdza, iż kserokopia jest dokładnym odwzorowaniem dokumentu, który sama sporządziła, wydała, podpisała;
  • oraz notariusz

Zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w kraju, prawem o notariacie, notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Czynność ta, zwana jest także uwierzytelnieniem. Jeżeli okazany oryginalny dokument zawiera cechy szczególne, jak np. dopiski, poprawki czy uszkodzenia, notariusz stwierdza to w poświadczeniu za zgodność z oryginałem.

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych, niezbędne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Notariusz może uwierzytelnić kopię dokumentów urzędowych oraz dokumentów prywatnych wystawionych przez osobę fizyczną. Istotne jest to, że poprzez uwierzytelnienie kopii dokumentu prywatnego np. umowy pożyczki, nie staje się ona dokumentem urzędowym. Uwierzytelniając kopię dokumentu notariusz stwierdza, że odzwierciedla on treść oryginału, natomiast poświadczając zgodność wyciągu z oryginałem notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku uwierzytelniania kopii dokumentu notariusz sporządza kserokopię oryginału dokumentu, na której swoim podpisem i pieczęcią urzędową poświadcza jej zgodność z oryginałem.


Zostaw komentarz

Wpisz czego szukasz

Pomoc | Konsultant | Kontakt

Potrzebujesz pomocy, masz pytania?

Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00

Informujemy, iż w trosce o jak najlepszą jakość usług, świadczonych przez rejestryonline.pl rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.

Masz problem z dodzwonieniem się ?
wyślij email

100% pewności

gwarancja wiarygodności informacji z KRS
oryginalne dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
gwarancja jakości usług
najleprza cena usługi
zadowoleni Klienci

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji uległ wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Więcej w notariusz, notariusz online, Uwierzytelnianie dokumentów
Notariusz Online – potwierdź zgodność z oryginałem OnLine

- OnLine Notarialne potwierdzenie zgodności z otrzymanym oryginałem

Zamknij