Infomonitor – Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Informacja o zadłużeniach z BIG InfoMonitor

Raport wiarygodności płatniczej z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

BIG InfoMonitor czyli Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor to firma, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie informacji na temat podmiotów i ich zadłużenia. Każda osoba mająca problem ze spłatą np. rat pożyczki czy opłacenia faktury może zostać wpisana do InfoMonitora przez wierzyciela. W takim momencie, dany konsument chcąc starać się o pozyskanie wsparcia finansowego np. kredytu, pożyczki lub zakupu na raty może mieć problem z jego uzyskaniem a nawet go nie otrzymać. Infomonitor przechowuje również pozytywne informacje o terminowo spłacanych zobowiązaniach.

Raport wiarygodności płatniczej z BIG InfoMonitor

BIG Infomonitor Informacje o zadłużeniach z Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.


?>