Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK
  Zapoznaj się z procedurą pozyskania dokumentu z KRK pokaz
Cena zmienia się automatycznie w zleżności od wybranych opcji.
Końcowa kwota uzależniona jest od opcji które zostana wybrane w formularzu zamówienia.


Zaznacz jeżeli dokument z Legalizacja ma być zrealizowany w trybie przyśpieszonym - do 5 dni + 170 zł netto

Zamawiam zaświadczenie z KRK

| podaj ilość sztuk

Dane osobowe - muszą być wypełnione wszystkie pola

PESEL:
Nazwisko rodowe:
Obecne nazwisko (w tym przybrane):
Twoje imiona:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Twoja data urodzenia:
Miejscowość urodzenia:
Obywatelstwo :
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer:
numer lokalu:
E-mail:
Telefon Komórkowy:

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie

Pełnomocnictwo

Do pobrania zaświadczenia niezbędne jest pełnomocnictwo które zostanie wygenerowane w kolejnym kroku zamówienia oraz przyjdzie do Ciebie na e-mail. Podpisane lecz nie wypełnione pełnomocnictwo musisz odesłać do rejestryonline.pl w formie papierowej. Możesz zamówić kuriera aby odebrał od Ciebie dokument.
Wzór pełnomocnictwa otrzymasz na email (lub możesz skorzystać z tego linku jeżeli e-mail nie dojdzie lub go usuniesz. Wzór pełnomocnictwa

Opcje dodatkowe

Czy chcesz abyśmy przetłumaczyli pozyskany dokument z KRK ?
Czy chcesz nadać apostile lub legalizację oświadczeniu z KRK ? zobacz co oznacza apostille i legalizacja


Rodzaj wysyłki

list polecony priorytet (Poczta) - dokument oryginalny - forma papierowa *
Kurier - dokument oryginalny - forma papierowa*
e-mail (dokument pdf) - skan oryginału
e-mail + list - (dokument pdf.) skan oryginału oraz list polecony priorytet - dokument zawiera pieczątkę i podpis


Dane do F VATDane do wysyłki

Państwo przeznaczenia, podaj jeśli inne niż Polska - tylko list:
Country of destination if other than Poland - only mail:

Jeżli wybrałeś/aś przesyłkę kurierm to w kolejnym kroku opłata zwiększy się o koszty, dostarczenia przesyłi poza Polskę, które wynoszą zł
Nazwa lub Imię i Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer:
Lokal:
Jeżeli przesyłka ma trafić do kogoś innego / innego podmiotu, osoby lub urzędu,
poniżej możesz wpisać adnotację na kopercie lub dodatkową informację w formie wkładki do koperty.Do zapłaty


do zapłaty

Cena zmienia się wraz z wyborem opcji w formularzu i jest składową opłat sądowych, urzędowych, usługi, kosztów wysyłki, podatku VAT.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja Regulaminu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Wiesława Mierzwa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mierzwa Wiesław Mierzwa Group, w celach realizacji złożonego zamówienia za pośrednictwem Serwisu rejestryonline.pl, w tym na na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych o karalności lub nie karalności przez Wiesława Mierzwa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mierzwa Wiesław Mierzwa Group, w celach realizacji złożonego za pośrednictwem Serwisu rejestryonline.pl zamówienia w przedmiocie uzyskania w moim imieniu informacji o karalności lub o niekaralności z KRK, w tym na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia.
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz
Zapoznałem/am się z regulaminem rejestryonline.pl rozumiem go oraz akceptuję jego postanowienia.
Zapoznałem się z cennikiem usług serwisu rejestryonline.pl dostępnionym na stronie Cennik
Wyrazam zgodę na rozpoczecie usługi przed terminem odstąpienia od umowy (14 dni - 2019-03-01) regulamin. Oraz przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w serwisie rejestryonline.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj

Wpisz czego szukasz

Pomoc | Konsultant | Kontakt

Potrzebujesz pomocy, masz pytania?

Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

Informujemy, iż w trosce o jak najlepszą jakość usług, świadczonych przez rejestryonline.pl rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.

Masz problem z dodzwonieniem się ?
wyślij email

Przegladaj na komórce | tablecie

100% pewności

gwarancja wiarygodności informacji z KRS
oryginalne dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
gwarancja jakości usług
najleprza cena usługi
zadowoleni Klienci
Więcej w krajowy rejestr karny, krk, niekaralność, oświadczenie o niekaralności
Krajowy Rejestr Karny

- OnLine 24h*

Zamknij
?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 217