Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK – Request for information about a person from KRK
  Zapoznaj się z procedurą pozyskania dokumentu z KRK pokaz
Cena zmienia się automatycznie w zleżności od wybranych opcji.
Końcowa kwota uzależniona jest od opcji które zostana wybrane w formularzu zamówienia.


Dane Apostile

Państwo w którym okazywany będzie dokument:

Zaznacz jeżeli dokument z Apostile ma być zrealizowany w trybie przyśpieszonym - do 5 dni + 170 zł netto

Zamawiam zaświadczenie z KRK (I order a certificate of KRK)

| podaj ilość sztuk (quantity)

Dane osobowe - muszą być wypełnione wszystkie pola
(Personal data - must be completed in all fields)

Rodzaj dokumentu tożsamości (np. paszport):
Type of identity document (eg. Passport):

Numer paszportu / innego dokumentu tożsamości:
Passport number / other identity document:

Nazwisko rodowe:
Family name:

Obecne nazwisko (w tym przybrane):
The current name (including adoptive):

Twoje imiona:
Your name:

Imię ojca:
Father's name:

Imię matki:
Mother's name:

Nazwisko rodowe matki:
Mother's maiden name:

Twoja data urodzenia:
your birthdate:

Miejscowość urodzenia:
Place of birth:

Obywatelstwo:
Citizenship:

Adres zamieszkania
Address:

Kod pocztowy
Postal Code:

Miejscowość
Place:

Ulica
Street:

Numer
Number:

numer lokalu
apartment number:

E-mail:
Telefon Komórkowy
Phone:

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
The kind of data that are to be the subject of information about a person:

Pełnomocnictwo
Power of attorney

Do pobrania zaświadczenia niezbędne jest pełnomocnictwo które zostanie wygenerowane w kolejnym kroku zamówienia oraz przyjdzie do Ciebie na e-mail. Podpisane lecz nie wypełnione pełnomocnictwo musisz odesłać do rejestryonline.pl w formie papierowej. Możesz zamówić kuriera aby odebrał od Ciebie dokument.
Download the certificate is necessary power of attorney. You can order the courier that you received from the document.
Wzór pełnomocnictwa otrzymasz na email (lub możesz skorzystać z tego linku jeżeli e-mail nie dojdzie lub go usuniesz
The form of Power of attorney will receive an e mail (or you can use this link if e-mail does not come, or you delete it

Opcje dodatkowe
Additional options

Czy chcesz abyśmy przetłumaczyli pozyskany dokument z KRK ?
Do you want us to translate a document obtained from KRK?


Rodzaj wysyłki

list polecony priorytet (Poczta) - dokument oryginalny - forma papierowa *
Kurier - dokument oryginalny - forma papierowa*
e-mail (dokument pdf) - skan oryginału
e-mail + list - (dokument pdf.) skan oryginału oraz list polecony priorytet - dokument zawiera pieczątkę i podpis


Dane do F VATDane do wysyłki

Państwo przeznaczenia, podaj jeśli inne niż Polska - tylko list:
Country of destination if other than Poland - only mail:

Jeżli wybrałeś/aś przesyłkę kurierm to w kolejnym kroku opłata zwiększy się o koszty, dostarczenia przesyłi poza Polskę, które wynoszą zł
Nazwa lub Imię i Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer:
Lokal:
Jeżeli przesyłka ma trafić do kogoś innego / innego podmiotu, osoby lub urzędu,
poniżej możesz wpisać adnotację na kopercie lub dodatkową informację w formie wkładki do koperty.Do zapłaty


do zapłaty

Cena zmienia się wraz z wyborem opcji w formularzu i jest składową opłat sądowych, urzędowych, usługi, kosztów wysyłki, podatku VAT.

The price changes with the choice of options in the form and is a component of court fees, official, service, shipping charges VAT

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja Regulaminu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Wiesława Mierzwa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mierzwa Wiesław Mierzwa Group, w celach realizacji złożonego zamówienia za pośrednictwem Serwisu rejestryonline.pl, w tym na na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych o karalności lub nie karalności przez Wiesława Mierzwa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Mierzwa Wiesław Mierzwa Group, w celach realizacji złożonego za pośrednictwem Serwisu rejestryonline.pl zamówienia w przedmiocie uzyskania w moim imieniu informacji o karalności lub o niekaralności z KRK, w tym na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *(tj. w szczególności telefonu, w tym wiadomości SMS, MMS) i automatycznych systemów wywołujących w związku z realizacją zamówienia.
INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY pokaz
Zapoznałem/am się z regulaminem rejestryonline.pl rozumiem go oraz akceptuję jego postanowienia.
Zapoznałem się z cennikiem usług serwisu rejestryonline.pl dostępnionym na stronie Cennik
Wyrazam zgodę na rozpoczecie usługi przed terminem odstąpienia od umowy (14 dni - 2019-03-01) regulamin. Oraz przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy

Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych w serwisie rejestryonline.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj

Wpisz czego szukasz

Pomoc | Konsultant | Kontakt

Potrzebujesz pomocy, masz pytania?

Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

Informujemy, iż w trosce o jak najlepszą jakość usług, świadczonych przez rejestryonline.pl rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.

Masz problem z dodzwonieniem się ?
wyślij email

Przegladaj na komórce | tablecie

100% pewności

gwarancja wiarygodności informacji z KRS
oryginalne dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
gwarancja jakości usług
najleprza cena usługi
zadowoleni Klienci
Więcej w criminal record, krk, National criminal record, oświadczenie o niekaralności
Zamów kuriera

Zamknij
?>

  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 217