aktywne wzory drukow pism formularzy


Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Akcyza

Podkategorie:
Formularze:
 1. AKC-4/A - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego  (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 2. AKC-4/AKC-4zo - Deklaracja dla podatku akcyzowego (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 3. AKC-4/B - Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 4. AKC-4/C - Podatek akcyzowy od piwa (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 5. AKC-4/D - Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu) (wersja 8) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 6. AKC-4/E - Podatek akcyzowy od samochodów osobowych (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2018 r.
 7. AKC-4/F - Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 8. AKC-4/H - Podatek akcyzowy od energii elektrycznej (wersja 8) Dz.U. 2018, poz. 2401 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 9. AKC-4/I - Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 10. AKC-4/J - Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych  (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 11. AKC-4/K - Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 12. AKC-4/L - Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 13. AKC-4/M - Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych (wersja 1) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 14. AKC-4/N - Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich (wersja 1) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 15. AKC-EN - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (wersja 8) Dz.U. 2018, poz. 2401 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 16. AKC-P - Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 630 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 17. AKC-PA - Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 18. AKC-PR - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 2442 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 19. AKC-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 2442 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 20. AKC-ST/AKC-STn - Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (wersja 5) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 21. AKC-U/A - Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 267 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.
 22. AKC-U/S - Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 267 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.
 23. AKC-WG - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od...
 24. AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 25. AKC-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich Przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych...
 26. Dokument dostawy wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 27. Dokument dostawy wyrobów węglowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 28. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 29. Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 832 Formularz obowiązuje od dnia 8 maja 2018 r.
 30. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 347 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2009 r.
 31. Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 497 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 32. E-karta - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 33. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 34. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 35. Ewidencja wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol podatkowych i legalizacyjnych - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 14)
 36. Ewidencja wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych prowadzona przez podmioty prowadzące skład podatkowy, którym właściciel wyrobów akcyzowych przekazał banderole - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 15)
 37. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia jednego zobowiązania podatkowego - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 38. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 39. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 40. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwaratowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 41. INF-A - Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 18)
 42. INF-B - Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 19)
 43. INF-C - Informacja o piwie w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 20)
 44. INF-D - Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (wersja 4), Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 21)
 45. INF-F - Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 22)
 46. INF-I - Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 23)
 47. INF-J - Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 24)
 48. INF-K - Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 25)
 49. Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 50. Karta gotowania warki - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 51. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 52. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 53. Księga kontroli produkcji piwa - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 54. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2018, poz. 2294 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 55. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 56. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 57. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 2)
 58. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 59. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 6)
 60. Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 61. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 62. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 63. Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol - Dz.U. 2018, poz. 955 Formularz obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r.
 64. Protokół w sprawie wydania lub zwrotu banderol - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 65. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 66. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 4)
 67. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 68. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 8)
 69. Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych - Dz.U. 2018, poz. 1178 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 3 lipca 2018 r.
 70. Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji - Dz.U. 2017, poz. 334 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 71. WIA-WN - Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) Dz.U. 2018, poz. 783 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 72. Wniosek o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 73. Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 74. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 81. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia - Dz.U. 2018, poz. 1043 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.
 82. Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego - Dz.U. 2018, poz. 2543 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 83. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 84. Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2018, poz. 809 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 85. Wniosek o zwrot akcyzy - Dz.U. 2018, poz. 125 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 86. Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego - Dz.U. 2018, poz. 1776 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2018 r.
 87. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2018, poz. 2466 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 88. Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 89. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej - Dz.U. 2017, poz. 257 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Wpisz czego szukasz

Przegladaj na komórce | tablecie

?>

 • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 217