Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny
– OnLine 24h*

Tylko oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

wszystkie oddziały krajowego rejestru karnego w kraju
wypełnij formularz
opłać zamówienie
pełnomocnictwo
zapoznaj się z regulaminem eKRS.pl

Wybierz dokument aby uzyskać oświadczenie o niekaralności

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

np: Jan Kowalski
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie o niekaralności
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby fizycznej
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

np: sp z o.o.
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego
- oświadczenie o niekaralności dla firmy - nie dotyczy działalności gospodarczej
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla podmiotu zbiorowego
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Request for information about the person with KRK

for a foreigner
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego dla cudzoziemca
- oświadczenie o niekaralności
 • Download the power of attorney to KRK for foreigner
 • Send the signed power of attorney Courier

 

Dzięki rejestryonline.pl można bez żadnego problemu zamówić zapytanie o niekaralność i przedstawić je np:, pracodawcy lub do przetargu.

KRK – Krajowy Rejestr Karny to rejestr, którego zadaniem jest prowadzenie aktualnej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane sś w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 • poszukiwanych listem gończym, tymczasowo aresztowanych,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

?>

 • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/rejestryonline.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 193